POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Responsable del tractament: Sentinels

CIF núm G-123455678

Adreça postal: C/ Tururú, 276, pral. 08009 Barcelona

Correu electrònic: adreça-email

DPO: N.A.

AMB QUINA FINALITAT CONTINUAREM TRACTANT LES SEVES DADES PERSONALS?

Tractem les seves dades personals per complir amb les obligacions legals, així com per a enviar-li comunicacions informatives sobre els productes o serveis contractats i altres de similars o relacionats que puguin ser del seu interès, també per via electrònica.

Igualment, si s’escau, també les podem tractar per gestionar els donatius que puguin fer els usuaris a través del Web.

Caldrà que, si es recullen dades personals a través de formularis, s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. Si les dades personals requerides no s’emplenen o s’emplenen parcialment, podria suposar que no es pugui tramitar l’adhesió a la Campanya i/o la recepció d’informació sobre les seves accions i campanyes.

Cal que els usuaris comuniquin a el Titular les dades personals actuals per a que la informació estigui actualitzada i no contingui errors.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per tal que el Titular pugui gestionar l’adhesió a la Campanya i per mantenir-los informats de les accions i campanyes que se’n derivin.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment expressat amb l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades només podran comunicar-se a entitats vinculades amb aquesta campanya per tal de fer la gestió de l’enviament del Dret de petició, així com a l’Administració Pública, si així ho disposa la normativa vigent.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS?

Els usuaris poden exercir el dret a accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podran sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, els usuaris podran revocar el consentiment al tractament de les dades en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de les dades que s’hagi dut a terme fins aleshores.

Es podran exercir els drets esmentats anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a adreça-email.

Si no s’obté una resposta satisfactòria i/o es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al sobre qualsevol d’aquests drets, els usuaris podran adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es).

QUINES MESURES DE SEGURETAT S’APLIQUEN SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS?

el Titular té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, la pèrdua,el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.