Aquesta web té com a objectiu, facilitar les jugades amb estratègies amb els agents, ara la pàgina està en fase beta i no sabem si continuarem amb aquest projecte.